Tanınmış bir yaratıcı festival olan Cannes Lions, 2023 yılında sürdürülebilirliği ödüllerinin ayrılmaz bir parçası haline getirme planlarını açıkladı. Buna yönelik ilk adım olarak, zorunlu olmayan sürdürülebilirlik raporlaması, bu yıl tüm ödüller için giriş sürecinin bir parçası olacak. Katılımcılar, AdNet Zero’nun beş maddelik Eylem Planını bir kılavuz olarak kullanarak, sundukları çalışmayla ilişkili karbondioksit emisyonları hakkında ayrıntılı bilgi vermeye teşvik edilecek. Festival, küresel olarak yaratıcı çalışmalarda sürdürülebilirlik için en iyi uygulamaları belirlemek için bu verileri toplayacak, ancak değerlendirme sürecini etkilemeyecek.

Cannes Lions, sürdürülebilirliği destekleme taahhüdüne uygun olarak, 2022 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Lions’tan alınan tüm giriş ücretlerini Lion ödüllü beş hayır kurumuna bağışladı. SDG Lions ödülleri, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemede yaratıcı mükemmelliği takdir ediyor. Festival, 2015’ten bu yana SDG Lions ve Glass: The Lion for Change ödülleri aracılığıyla hayır kurumlarına yaklaşık 2 milyon Euro bağışta bulunarak yaratıcı eylemi desteklemeye devam ediyor. 

226.860 €’luk bağıştan pay alan Lion ödüllü beş hayır kurumu, Birleşmiş Milletler’in Küresel Hedeflerini aktif olarak desteklemektedir: Gıda yoksulluğu ve israfı ile mücadele eden Yeni Zelanda merkezli bir hayır kurumu olan Everybody Eats, basın özgürlüğünü savunan bir STK olan Sınır Tanımayan Gazeteciler, Amerika’da silah kontrol haklarını savunan Change the Ref, engelli kapsayıcılığını destekleyen Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Honduras’ta kadınların doğum kontrolü haklarını savunan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan GEPAE.

Cannes Lions CEO’su Simon Cook, sürdürülebilirliğin ortak bir sorumluluk olduğunu ve festivalin yaratıcılık yoluyla sürdürülebilirlik konusunda harekete geçmeyi taahhüt ettiğini vurguladı. Lion kazanan beş hayır kurumunun çalışmalarını desteklemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaratıcılığın küresel hedeflere ulaşmak için eylemi nasıl yönlendirebileceğini gösterdi.

Örneğin, Everybody Eats, SDG Lions giriş ücretlerinden alınan fonları kullanarak Auckland, Glen Innes’de üçüncü kalıcı, hissettiğin kadar öde topluluk restoranını kurmayı ve özellikle sosyal konutlarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine haftada 750 üç çeşit yemek vermeyi planlıyor. Benzer şekilde Change the Ref, bağışı Amerika’daki silahlı şiddet konusunda farkındalık yaratmak için kullanmayı ve aynı zamanda silahlı şiddet salgınından etkilenen toplulukları desteklemek için genç aktivistlerle ülkeyi dolaşmayı planlıyor.

Genel olarak, Cannes Lions’ın ödül programları aracılığıyla sürdürülebilirlik ve hayırseverlik taahhüdü, olumlu sosyal ve çevresel etkiyi teşvik etmede yaratıcı mükemmelliğin öneminin altını çiziyor. Festival, sürdürülebilirlik raporlamasını ödül sürecine dahil ederek ve giriş ücretlerini değerli amaçlara bağışlayarak, yaratıcı endüstri için güçlü bir örnek oluşturuyor ve diğerlerini sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konusunda harekete geçmeye teşvik ediyor.

Lions Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Cannes Lions Ödülleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.