Emine Batislam

Yazar Hakkında Emine Batislam

Big Picture Partners’da danışmanlık hizmeti verirken Sabancı Üniversitesi’nde stratejik pazarlama yüksek lisans dersleri vermektedir. Markanın temel yetkinlikleri ile yarattığı değerin tanımlanması, anlatılması ve uygulamasının bütünlük içerisinde olması, müşteri ve marka etkileşimini odakta tutan stratejik pazarlama kararları verilmesi için yönetici eğitim ve atölye programları düzenlemektedir. Bu programlarda Big Picture sistem bakış açısı, entegre düşünme araçları ve yalın yöntemini öğretmekte ve uygulamaktadır.