1950’li yıllardan sonra satış odaklı dönemin yerini yavaş yavaş pazarlama odaklı döneme bıraktığı günlerden beri biz pazarlamacılar müşterilerimizi segmente ederken hep demografik segmentasyon yöntemini kullandık. Hayatımızın iyice dijitalleştiği bugünlerde bile müşterilerimizle ilgili bir çok bilgiyeeğer doğru yere bakmasını biliyorsakulaşabiliyorken bile aslında müşterimizin kim olduğu hakkında günümüzde çok da anlamlı olmayan bu yöntemi kullanıyoruz.

kabile-brandtalksDaha önceleri dijitalin nimetleriyle elimizde bu kadar bilgi yokken farklı yaş gruplarındaki, cinsiyetteki ve gelir grubundaki insanların kendi aralarında ortak özellikleri ve davranışları olduğunu varsayarak bunu yapardık. Ama günümüzde bunun pek de öyle olmadığını yavaş yavaş farkediyoruz. İnsanlar evvelden beri bir kabile(farklı yaş ve gruba sahip, ortak zevkleri/davranışı olan topluluk) yaklaşımıyla hareket ediyordu. Doğal olarak satın alma alışkanlıkları ve tercihleri de bu kabile yaklaşımıyla şekileniyor. Bu nedenle eğer müşterilerimize bir şey satmak istiyorsak onların demografik bilgilerinden öte onların içinde bulunduğu ve satın alma eylemleriyle dahil olmaya çalıştığı kabilenin özelliklerini anlamaya çalışmalıyız.

Bu kabileler çeşitli ritüelleri, kendine has iletişim kodları, giyinme şekilleri ve kullandıkları iletişim kanallarıyla toplum kitleleri içerisinde farklılaşırlar. Farklı olmak ve kendini ifade etmek ise günümüz toplumunda bireyin en temel ihtiyaçlardan biridir. Bugünün modern toplumunda kalabalığın içinde kaybolan, birbirine benzeyen, standart bir iş hayatı olan dolayısıyla da ürettiğiyle var olamayan kent insanı, tükettiğiyle farklılaşmaya, kendini ifade etmeye ve yaştan, cinsiyetten görece gelir grubundan bağımsız olarak bu kabilelerin bir parçası olmaya çalışmaktadır.

kabileler-2-brandtalks

Bu nedenle müşterilerimizin demografik olarak segmente etmektense sahip olduğumuz online araçlarla, bilgi kaynaklarıyla günümüz  kabilelerinin karakteristiklerini ve satın alma davranışlarını, kabilelerin davranışlarını etkileyen fikir liderlerini incelemeliyiz. Ve bu karakteristiklerin markamızla ve hedeflediğimz satın alma davranışlarıyla ne kadar uyuştuğunu gözlemleyip pazarlama stratejimizi ve iletişimimizi nasıl kurgulamamız gerektiğini bu doğrultuda dizayn etmeliyiz.