Dünyanın en büyük reklamcılık festivali 2019 Uluslararası Cannes Reklamcılık Festivali bu sene 17-21 Haziran tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşti.

Her yıl farklı ajans ve iş sektöründen binlerce kişinin katıldığı festivalde bu sene de alanında uzman konuşmacılar deneyim ve bilgi birikimlerini festival katılımcıları ile paylaştılar.

Yaratıcılığın yine ön planda olduğu festivalde odakta olan konular şunlardı: 

1. Kültür & Marka İlişkisi

Festivalde dikkat çeken konulardan biri kültür ve marka ilişkisiydi. Konuşmaların birçoğunda 

“Tutsak” müşteri ile alakalı ve duygusal bağlantı kurduğumuz dünya artık yok vurgusu hakimdi. Bunun yerine markaların kişilerin kendi istekleri ile dahil olabilecekleri içerikleri üretmeleri konuşuldu. Markalardan, ajanslardan, büyük yaratıcı topluluklardan iz bırakan konuşmacılar kültürde yaşanan önemli anların ve eventlerin nasıl kesiştiğini anlattılar. 

2. Re-imagining storytelling 

Şüphesiz festivalde en çok duyulan kelimelerden biri “Storytelling” oldu. Bunun nedeni ise tabii ki endüstrinin temelini oluşturması ve yaşamları değiştirme gücüne sahip olması. Her zaman olduğu gibi bu sene de world-class konuşmacılar kişileri etkilemek için farklı platformlar arasında nasıl farklı ve etkili hikayeler ürettiklerini anlattılar. 

3. Yaratıcılığın değerini kanıtlamak

Big data ve teknoloji dünyasında Big Idea(Büyük Fikir)’nın neden hala önemli olduğu ve efficiency ile effectiveness’ın eşdeğer olup olmadığı tartışıldı. Konuşmacılar olağanüstü yaratıcılık ile ticari sonuçların birlikte yürüyüp yürümediği ve yaratıcılığın hala satıp satmadığı ile ilgili fikirlerini paylaştılar. Sonuç: Yaratıcılık her zaman satar, ancak bunu teknoloji ve data ile desteklemek gerekiyor.

4. Inclusion (Kapsayıcılık), Equality (Eşitlik) ve Diversity (Çeşitlilik)

  • Ajanslar doğaları gereği ırkçı, homofobik, cinsiyetçi ve yaş ayrımcı mı?
  • Kapsayıcı bir yaratıcı ekip neye benziyor ve bunun yaratıcı sonuçlar üzerindeki etkisi nedir?
  • Basmakalıplara meydan okuyan yaratıcı şirketler hangileri ve rekabet, inovasyon ve gelir alanlarında ne kazandılar?

Bu ve bunlara benzer sorulara cevap bulduğumuz festivalde LGBT ile ilgili birçok konuşma yapıldı, şirketlerde ve ajanslarda eşitlik ve çeşitlilik konularının önemi ve etkileri hakkında konuşuldu.

5. Geleceğe taşınacak yaratıcı organizasyonlar

Markalı iletişim ortamında ajans ve markalarda ortaya çıkan derin yapısal değişikliklerin ve kültürel değişimlerin konuşulduğu oturumlarda eski ajansların yaşanan değişikliklere uyum sağlamaları gerektiği ya da tarihin tozlu sayfalarında gözden kaybolmayı kabul etmeleri gerektiği belirtildi. Yenilikçi D2C challenger’larla rekabet edebilmek için eski ajansların tüm iş ve pazarlama süreçlerini yeniden inşa etmelerinin bir zorunluluk halini aldığı konusunda herkes hem fikirdi. 

6. Dijital ekonomide kazanma

Amazon’un hakimiyet sürdürdüğü, mobil telefon kullanan bir dünyada müşterilerle ilişkilerin nasıl korunduğu, markaların yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş iletişimin ve kusursuz müşteri yolculuklarının takdir edilmesinin beklendiği, sonsuz dijital bozulma çağında nasıl hayatta kalınabileceği ve gelişilebileceği konuşuldu.

7. Yaratıcı strateji ve isteksiz tüketiciye nasıl ulaşılacağı

Festivalde dikkat çeken bir diğer konu fikrin arkasındaki fikirleri anlamaktı. Tüketici eğilimleri ve davranışlarına dair benzersiz görüşlere sahip stratejistler, psikologlar, fütüristler ve davranışsal ekonomistler hedefleme, kişiselleştirme ve erişim hakkındaki düşüncelerimizi değiştiren insightler paylaştılar. Yaratıcılığın temel işletme problemlerini nasıl çözebileceği üzerinde durdular.

8.  Brand Purpose (Marka Amacı) ile ilgili yeni kurallar

Öncü düşünürlerden marka varlığını amaçla nasıl yönlendirebileceğimizi, belirsiz bir dünyada olumlu eylem ve değişimi teşvik eden büyüleyici çalışmaları dinledik. Amaçlı iletişimin marka sadakatini ve satışını nasıl etkileyebileceği ile ilgili case study’lerini gördük, aynı zamanda bir alev kıvılcımının bir markanın itibarına nasıl zarar verebileceğini de görme şansımız oldu.

9. Özel müşteri deneyimi yaratmak

CX yani customer experience (müşteri deneyimi) her bir konuşmacının dilinde idi diyebiliriz. Değişen teknolojik dünyada müşterinin satın alma patern’i de değişti. Bu da beraberinde müşteri deneyimine öncelik vermeyi olmazsa olmaz bir duruma getirdi. Özellikle Z kuşağı için artık storytelling bile yetersiz kalıyor. İleriki yıllarda daha çok duyacağımız “storyliving” kavramı aslında marka deneyiminin ne kadar önemli ve elzem bir hal aldığının kanıtı niteliğinde. 

Kampanya mesajlaşmasından dijital platformlara, mağaza içi aktivasyonlara kadar bir yolculuğun nerede bittiği ile bir başkasının başladığı yer arasında bir ayrım olmaması için nasıl birleşik deneyimler oluşturabiliriz konusu üzerinde duruldu.

Müşteri deneyiminin geleceği için Voice ve 5G gibi yeni teknolojilerin potansiyeli nedir ve bunlar en iyi şekilde nasıl değerlendirilir soruları üzerinde duruldu.

Kısacası, müşteri deneyimi tamamen execution (uygulama) ile ilgili, güzel fikirleri olağanüstü deneyimlere nasıl dönüştürebileceğimiz ile ilgilidir dendi.

10. Güven, etik ve şeffaflık

Her yerde var olan üç endüstri sorunu: Güven, etik ve şeffaflık

Bu sorunlar ile ilgili şu noktalara değinildi: 

  • Son zamanlarda ciddi bir düşüş gösteren güven konusu ile ilgili yapılacak çok şey var. 

Uzun ömürlü ve şeffaf ilişkiler kurabilmek için sistemi düzeltmemiz gerekiyor.

  • Konuşmacılar; iletişim kanalları, platformlar ve içerikler çoğalmaya devam ettikçe, tüketicilere nasıl saygılı olacağımızı ve anlamlı değer değiş-tokuşunu nasıl sürdürebileceğimizi sorguladılar.
  • Tüm etiği -ürün, ürün geliştirme, tedarik zinciri ve reklamcılık olmak üzere- sürdürülebilir bir şekilde kuran yeni challenger markalardan neler öğrenebiliriz?
  • Veri gizliliği çağında kişiselleştirme… nasıl alakalı kalabiliriz, ancak dünyayı bombardıma boğmayabiliriz?
  • Influencer dünyanın evrimi: İleriki yıllarda kişiler influencerlara güvenmeye devam edecek mi ve bunun ne tür etkileri olacak?

Ağustos ayı içerisinde Cannes 2019 gözlemlerimizi anlatacağımız detaylı bir sunum gerçekleştireceğiz. Detaylı bilgi ve erken kayıt indirimi için info@brandtalks.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.